Tags

Tags zijn de variabelen van CoCoS. Deze zijn systeembreed te benaderen. Tags kunnen Global, Server of Client ingesteld worden.

CoCoS Documentatie