Accomodatie en verblijf

Accomodatie en verblijf
Tenzij ander overeengekomen zal Concera zelf de accomodatie verzorgen wanneer het noodzakelijk is om op locatie te overnachten. De indicatie van verblijfskosten zal vooraf worden opgegeven. Bij het bepalen van de verblijfskosten worden de volgende voorwaarden in acht genomen:
  • Verblijft wordt geboekt op basis van de Nederlandse leefstandaard.
  • Het verblijf dient voldoende rust, comfort en privacy te bieden.
  • Bij de accomodatie en in de (hotel)kamer / het appartement, moet WiFi beschikbaar zijn met toegang tot alle nodige diensten.
  • De eigen mobiele telefoon dient gebruikt te kunnen worden of er moet een alternatief beschikbaar zijn.
  • Dagelijk worden de kosten betaald van ontbijt, lunch en avondeten of hiervoor wordt een voorziening getroffen.
  • Het eten dient afgestemd te worden op de medewerker eisen (zoals vegetarisch eten en/of er moet met allergiën rekening gehouden worden)
  • Verblijf word indien nodig begeleid door een reisagent of lokaal contact persoon.
  • Bij langere aaneengesloten perioden verblijf, kan Concera besluiten (een deel van) de reis- en verblijfskosten vooraf te factureren.
OmschrijvingToeslag/Prijs
Indicatie verblijfskosten per nacht in Europa inclusief hotel.
prijs gebaseerd op gemiddelde hotelprijs in Europa inclusief kosten voor ontbijt, lunch, diner en onkostenvergoeding. Verblijfskosten zijn indicatief en worden altijd op basis van nacalculatie doorberekend tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever. 
EUR 165,00Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten