Toeslagen en kortingen

Voor alle werkzaamheden die Concera Software uit voert geldt het standaard basis uurtarief tenzij met opdrachtgever andere afspraken zijn overeengekomen. Het basis uurtarief kunt u opvragen bij uw contactpersoon bij Concera. Prijsafspraken zijn altijd beperkt tot een bepaalde periode of gelden voor een project. Voor werkzaamheden op basis van nacalculatie buiten de Benelux, geldt altijd het standaard basis uurtarief en zijn gemaakte prijsafspraken niet van toepassing.

De hieronder vermelde kortingen en toeslagen zijn geldig tot en met 31 maart 2021.

Overzicht cummulatieve toeslagen arbeidsuren en reisuren: 
Onderstaande tabel geldt voor werkzaamheden vanaf 1/7/2015 t/m 31/12/2015. Vermelde toeslagen kunnen afwijken voor service-strippenkaarten en serice-overeenkomsten.Voor service-overeenkomsten kan eveneens een afwijkend basis uurtarief gelden. Service-overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.

OmschrijvingVanTotToeslag
Normale arbeidsuren (maandag t/m vrijdag)07:0018:00+0%
Avonduren en/of overuren
Overuren zijn alle arbeidsuren nadat reeds 8 aaneengesloten arbeidsuren door iemand voor één of meerdere klanten is gewerkt. Pauzes en reistijden gelden niet als onderbreking van een aaneengesloten periode.
18:0023:00+50%
Nachturen23:0007:00+75%

Werkzaamheden op zaterdag.
Normaliter worden er geen werkzaamheden op zaterdag uitgevoerd. Werkzaamheden op zaterdag gebeuren uitsluitend in overleg en op basis van vrijwillige beschikbaarheid van een medewerker. Concera behoud zich het recht voor om een verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen

+75%

Werkzaamheden op feestdagen. 
Normaliter worden er geen werkzaamheden op feestdagen uitgevoerd. Bij hoge uitzondering en bij strikt noodzakelijkheid of bij calamiteiten kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gebeurd altijd uitsluitend in overleg en op basis van vrijwillige beschikbaarheid van een medewerker. Concera behoud zich het recht voor om een verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen

+150%

Werkzaamheden op zondag.
Normaliter worden er geen werkzaamheden op zondag uitgevoerd. Bij hoge uitzondering en bij strikt noodzakelijkheid of bij calamiteiten kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gebeurd altijd uitsluitend in overleg en op basis van vrijwillige beschikbaarheid van een medewerker. Concera behoud zich het recht voor om een verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen.

+250%
Snipperdag-/vakantieonderbreking 
Opschorting of onderbreking van geplande vakantiedagen op verzoek van opdrachtgever, mits medewerker beschikbaar / bereid is tot medewerking. Dit geldt voor zowel werk op locatie, kantoor of voor remote support. Eventuele additionele kosten (zoals annuleringskosten van boekingen, dagkaarten, kosten van wifi/gsm/mobiel internet alsmede administratie- en organisatiekosten) komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Alleen bij aantoonbaar uiterste noodzaak is het mogelijk om een schriftelijk verzoek te doen tot vakantie-onderbreking. Concera behoud zich het recht voor om een verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen.
  +250%


Service-overeenkomst
Bij het afsluiten van een service-overeenkomst worden kortingen op het uurtarief gegeven. Een service-overeenkomst onder welke voorwaarden de dienstverlening van Concera aan opdrachtgever plaatsvind, voor welke periode en welke tarieven en toeslagen van toepassing zijn. De looptijd van een service-overeenkomst op geleverde hardware bedraagd minimaal 3 jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst per maand verlengd. Voor service-overenkomsten m.b.t. uitsluitend dienstverlening betreft de minimale looptijd 3 maanden waarna per maand verlengd wordt. Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd. 

Voorwaarden korting op basis uurtarief in combinatie met een serviceovereenkomst. Korting
Standaard korting op het basis uurtarief i.c.m. een serviceovereenkomst9,0%
Afname van meer dan 40 arbeidsuren gemiddeld per maand gedurende de looptijd van de serviceovereenkomst met een maximum van 1 jaar.11,0%
Afname van meer dan 100 arbeidsuren gemiddeld per maand gedurende de looptijd van de serviceovereenkomst met een maximum van 1 jaar. 15,0%

Voorwaarden korting op basis van minimale afnameKorting
Afnamekorting bij een afname vanaf 20 tot 40 arbeidsuren per maand.5,0%
Afnamekorting bij een afname vanaf 40 tot 80 arbeidsuren per maand.9,0%
Afnamekorting bij een afname vanaf 80 tot 120 arbeidsuren per maand.15,0%
Afnamekorting bij een afname vanaf 120 tot 160 arbeidsuren per maand.17,5%
Afnamekorting bij een gemiddelde afname vanaf 120 arbeidsuren per maand gemeten over een periode van 6 maanden.20,0%
Afnamekorting bij een afname vanaf gemiddeld 120 arbeidsuren per maand gemeten over een periode van 9 maanden.22,0%

Bij fixed price projecten worden toeslagen achteraf als meerwerk gerekend wanneer het project is aangenomen op basis van realisatie binnen normale arbeidsuren; maandag t/m vrijdag binnen het tijdsbestek van 8:00 t/m 18:00 met een maximum van 8 aaneengesloten arbeidsuren.

Spoedwerkzaamheden
Wanneer het gewenst is dat er met spoed werkzaamheden worden uitgevoerd zullen extra kosten in rekening gebracht worden. Het minimale starttarief voor spoedwerkzaamheden is EUR 250,00 maar kan hoger uitvallen wanneer er gevolgkosten optreden bij het staken van lopende werkzaamheden. Indien de werkzaamheden binnen een serviceovereenkomst vallen, kunnen andere voorwaarden en tarieven van toepassing zijn.

Storingen na garantie of na werkzaamheden op basis van nacalculatie
Voor storingen geld een startarief van 1 arbeidsuur conform het basis uurtarief. Wanneer een servicecontract is overeengekomen kunnen andere tarieven en voorwaarden gelden.


*tarieven en toeslagen gelden zijn vastgesteld in oktober 2020 en zijn geldig tot en met 31 maart 2021.Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten