Werkplek op locatie

Werkzaamheden op locatie worden door Concera mede uitgevoerd op locaties die afwijken van een normale kantooromgeving. Denk hierbij aan technische ruimtes, fabrieken en buitengebieden. Wanneer werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd dient de werkplek minimaal aan de onderstaande voorwaarden te voldoen: 
  • een goede en veilige werkplek voor programmeerwerkzaamheden met toegang tot internet, een stoel, een tafel met voldoende werkruimte en vrij van vocht en water
  • beschikbaarheid van fatsoenlijk sanitair
  • mogelijkheid tot gebruik van de mobiele telefoon tenzij anders overeengekomen i.v.m. bijvoorbeeld geldende veiligheidsvoorschriften.
  • er mogen geen schadelijke stoffen of dampen op de werkplek aanwezig en de werkplek mag niet in een onveilige omgeving zijn.
  • de geldende bedrijfsregels en veiligheidsvoorschriften op locatie en van opdrachtgever moeten vooraf aan Concera worden opgegeven
  • er moet op locatie een contactpersoon zijn.
Wanneer een medewerker van Concera op locatie het idee heeft dat een hij/zij op een onveilige plaats aan het werk is zal hij/zij dit melden. Hij/zij is gemachtigd de werkzaamheden te staken wanneer het onverantwoord geacht wordt verder te werken.

Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten