Werkzaamheden buitenland

Werkzaamheden in het buitenland.

Voor werkzaamheden buiten de Benelux geldt altijd het standaard basis uurtarief en zijn gemaakte prijsafspraken niet van toepassing. Voor informatie over de tarieven kijkt u op de pagina "Tarieven en kortingen"

Voor werkzaamheden in het buitenland gelden de volgende voorwaarden:
  • Er mag geen negatief reisadvies zijn voor het land / gebied.
  • De locatie en regio waar werkzaamheden, reis en verblijf plaatsvinden moeten veilig zijn en vrij zijn van conflicten, oorlog of ander militair geweld.
  • Opdrachtgever garandeert de veiligheid van de Concera medewerker(s).
  • Opdrachtgever verzorgd de juiste begeleiding tijdens het verblijf en zo nodig alle juiste juridische begeleiding op locatie.
  • Opdrachtgever handelt op locatie conform locale wet- en regelgeving alsmede conform Nederlandse wet- en regelgeving en geldende ARBO voorschriften.
  • Bij langere aaneengesloten perioden verblijf, kan Concera besluiten (een deel van) de reis- en verblijfskosten vooraf te factureren.


Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten