Planning, reservering, annuleren

Projecten met vaste prijs.
Bij het indelen van werkzaamheden houden wij zoveel mogelijk rekening met een zo efficiënt mogelijk planning. Hierdoor kan het zijn dat bij het annuleren of verzetten van een opdracht of reservering herplanningskosten worden berekend. Deze kosten worden berekend wanneer reeds kosten zijn gemaakt ten behoeve van reis, verblijf op locatie alsmede kosten die door derden gedeclareerd worden als gevolg van het omzetten van een planning. Herplanningskosten worden indien mogelijk bij de annulering opgegeven en toegelicht.

Werkzaamheden op basis van nacalculatie

Werkzaamheden op basis van nacalculatie worden uitgevoerd in overleg met u als opdrachtgever. De datum, locatie en duur van de werkzaamheden wordt vooraf bepaald. Wanneer werkzaamheden 3 of meer dagen achtereenvolgens in beslag nemen, wordt hiervoor een reservering gemaakt. We zullen voor een reservering een medewerker speciaal voor u als opdrachtgever inplannen. Bij annulering van deze reservering zullen, tenzij anders overeengekomen, kosten in rekening gebracht worden overeenkomstig onderstaande overzicht:

Annulering / annuleringstermijn
 Facturatie bij annulering
Bij elke annulering of verplaatsing van werkzaamheden en/of een reservering geld nevenstaande tariefstelling, daarnaast geld een vergoeding van de ingeplande arbeidsuren indien de annuleringstijd 10 werkdagen of minder is.
     
   100% van alle reeds gemaakte kosten en gevolgkosten, inclusief voorbereidings-, reis- , annulerings- en reserveringskosten. 
     
Annulering van de reservering 1 werkdagen of minder voor aanvang van de werkzaamheden     100% van de ingeplande arbeidsuren tegen geldend basis uurtarief.
  
Annulering van de reservering 5 werkdagen of minder voor aanvang van de werkzaamheden     50% van de ingeplande arbeidsuren tegen geldend basis uurtarief.
  
Annulering van de reservering 6 tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden     25% van de ingeplande arbeidsuren tegen geldend basis uurtarief.

  Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten