Cursus, Opleiding & Licentiekosten

Cursus of opleidingen

Concera gaat graag goed voorbereid aan de slag. Dat betekend in sommige gevallen dat de kennis moet worden verrijkt. Indien de klant zorg draagt voor (de kosten van) een cursus, zal Concera geen verdere kosten in rekening brengen voor arbeidsuren en/of reiskosten. Indien Concera zelf voor het betrekken van kennis verantwoordelijk is die logischerwijs niet eigen had hoeven zijn, dan zullen de cursuskosten door opdrachtgever gedragen moeten worden.
  • Concera brengt geen arbeidsuren en/of reiskosten in rekening indien de cursus of opleiding binnen Nederland plaatsvind.
  • Bij een meerdaagse cursus zal Concera geen verblijfskosten in rekening brengen indien opdrachtgever de cursus verzorgt.
  • Voor cursus / opleiding in het buitenland zal offerte worden gemaakt.
  • Concera adviseert opdrachtgever om altijd ook eigen personeel op te leiden om eventuele kennisgaten te voorkomen.


Software

Voor veel systemen is specifieke ontwikkelsoftware nodig. Indien deze niet bij Concera beschikbaar is dient opdrachtgever te voorzien in een licentie of Concera zal een indien mogelijk een licentie huren. Indien noodzakelijk zal door Concera één of meerdere licenties worden betrokken die dan (deels) worden gefactureerd aan de klant.Indien de werkzaamheden langdurig zullen zijn, zal Concera zelf zorgdragen voor de ontwikkelomgeving mits deze budgettair passen binnen periode alsmede wordt gekeken naar de inzetbaarheid van de software op andere projecten.




Vaste Prijs of Nacalculatie
Toeslagen en kortingen
Service Strippenkaart
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accomodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten